LLOS

Design-focused development
for websites and digital projects

Passatge de Masoliver, 10
08005 Barcelona

Ig - Fb

 

Team

Andreu Llos
Telma Llos
Sarai Rua
Martina Borrut
Martí Fenosa
Núria Saban
Calvin Herizo
Èric Corbí
Marcel Planas

Latest Projects